Triar

§ 0 comments § permalink

entre parlar d’amor i polles en vinagre, trio parlar de guerra.

 

No Violencia

§ 0 comments § permalink

Es diu que una actitud no violenta no és, ni de lluny, una no actitud o una… inactitud (compte!!! no és el mateix que el pacifisme). En una actitud NO VIOLENTA hi ha estratègia (un objectiu a llarg termini), hi ha tàctica (objetiu a curt termini i sobre el terreny immediat d’acció). Una actitud no violenta guanya en en un 40% sobre un 25% dels armats. Hem de mantenir aquesta actitud, hem de sagnar, hem de deixar fotre’ns garrotades, hem de ridiculitzar a qui ja és ridícul de mena.

Una actitud no violenta no equival a una inacció.

Sumem!

§ 0 comments § permalink

Un català i tens un somiador; que somia amb diners, és cert.
Dos catalans i t’obren un Banc, fent realitat el seus somnis.
Tres catalans i tens una nació, un país, una llengua.

Milers de catalans. Neix una República.

Misèries vàries

§ 0 comments § permalink

Fins que no trobis què t’apassiona, estaràs condemnat a vagar per entre les teves les teves misèries.

Revisant la llibertat.

§ 0 comments § permalink

Part de la essència de la llibertat és no obrar, o fer-ho en contra, de la manera que ens han ensenyat que és la correcta, per tant, a ulls del grup, la llibertat pot no ser sempre desitjable. Part de la essència de la llibertat és determinar si el bé és tal o si cal obrar-hi en contra. La essència absoluta de la llibertat és l’individu i els seus principis; les condicions de llibertat establerts pel grup menytenen l’individu i en limiten l’ús de la seva intel·ligència. Només hi ha un temps de vida: tria.

Menys Jo. Més tu.

§ 0 comments § permalink

No mostris seguretat en el que facis, no mostris seguretat en el que diguis, no mostris seguretat en tu mateix, perquè si ho fas seràs tractat d’arrogant, orgullós i prepotent. O sí, fes-ho, depèn de l’estima que tinguis a la teva llibertat i a tu mateix; ja coneixes el preu.

Where Am I?

You are currently browsing the Llibertat category at .