Aclucalls

§ 0 comments § permalink

Els cambrers desenvolupen una marcada pèrdua de visió perifèrica, talment com si duguessin aclucalls -com bèsties de càrrega- i si no et situes davants dels seus nassos, esdevens perifèricament invisible.

La costum del ridícul

§ 0 comments § permalink

Com ha de funcionar una societat si quan es crea una nova llei, directriu o ordenança que no agrada el primer que es fa és ridiculitzar-la en lloc de discutir-la i refutar-la per via de la raó?

Absurditzar allò que no agrada, deixant de banda la necessària crítica constructiva, és un acte d’irresponsabilitat social. Una societat així és una societat que juga a la contra, reactiva i gens implicada en la construcció social.

Where am I?

You are currently viewing the archives for setembre, 2011 at .