Una bala…

juliol 24th, 2010 § 0 comments § permalink

… acostuma a anar seguida d’una altra bala. No et treguis el casc abans d’acabar la batalla. Aniquila al teu enemic o fes les paus amb ell, però fins que tot s’acabi, no et treguis el casc.

Where am I?

You are currently viewing the archives for juliol, 2010 at .