Castigant a Deu.

Dius: “Després de veure la injustícia i el dolor del mon, he deixat de creure en Deu!” –I tu creus que això, a un Deu que permet la injustícia i el dolor en el mon, li importa gaire?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What's this?

You are currently reading Castigant a Deu. at .

meta