Que continuï l’espectacle!

No hi ha grans homes,
              hi ha grans actors;  però, que és la vida
             sinó una gran teatre?
Així doncs, esdevé monjo qui vesteix l’hàbit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What's this?

You are currently reading Que continuï l’espectacle! at .

meta