Observacions

Sovint, el tot, és una part més d’una determinada realitat. De vegades observable a simple vista  de vegades no tant evident. És important, però, no excloure aquesta part d’allò que observem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What's this?

You are currently reading Observacions at .

meta